พื้นที่โฆษณา

กระทรวงอุตสาหกรรม ออกคำสั่ง เผาอ้อย หักเงิน ชาวไร่ ตันละ 120 บ.

เผาอ้อย หักเงิน

พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รมว อุตสาหกรรม เปิดเผยถึงมาตรการตัดอ้อยสดลดการเผาอ้อย ว่า ได้สั่งการให้ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล (สอน.) ดูแลมาตรการตัดอ้อยสด ลดการเผาอ้อยให้เข้มขึ้นยิ่งขึ้น เพื่อลดฝุ่น PM25 รวมทั้งหามาตรการส่งเสริมให้ เกษตรกร ชาวไร่อ้อย ตัดอ้อยสดเข้าหีบมากยิ่งขึ้น

นายวิฤทธิ์ วิเศษสินธุ์ เลขาฯ คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) กล่าวว่า สอน.ได้รับนโยบายจากนางสาวพิมพ์ภัทรา ให้ใช้มาตรการส่งเสริมตัด อ้อยสด ลดอ้อยถูกลักลอบเผา ลดฝุ่นพีเอ็ม 2.5 ให้เข้มขึ้นยิ่ง โดยมาตรการเร่งด่วนเริ่มใช้ทันทีในฤดูหีบอ้อยนี้ ขอให้โรงงานน้ำตาล ลดรับอ้อยไฟไหม้

ส่วนมาตรการระยะกลาง เตรียมพิจารณาหักเงินอ้อยไฟไหม้เพิ่มเติมจากเดิมหักเพียง 30 บาทต่อตัน อาจหักถึง 90-120 บาทต่อตัน เพื่อให้มีส่วนต่างราคามากยิ่งขึ้น เพราะปัจจุบันหักเพียง 30 บาทต่อตัน ชาวไร่อ้อยบางรายคิดว่าส่วนต่างไม่ได้สูงมาก ส่งผลให้ยังมีการเผาอ้อยกันอยู่

แชร์ข่าวนี้ คลิกเลย

พื้นที่โฆษณา